Artikel: Den psykisk ohälsan ökar

Depression

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och störst är den bland ungdomar. Det är depression och ångest som är vanligast och sedan förekommer ADHD, autism och bland flickor/kvinnor ökar ätstörningar.

Konsekvenserna av den ökade psykiska ohälsan är många:

Den som drabbas

Den som mår dåligt lider enormt och drabbas av nedsatt funktionalitet inom flera områden, såväl fysiskt som psykiskt.

 • Har svårt för social kontakt
 • Går omkring i en ”bubbla”
 • Panikångestattacker
 • Isolerar sig från andra

Det kan på sikt även leda till sjukdomar exv:

 • Huvudvärk/Migrän
 • Sömnsvårigheter
 • Psoriasis
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Omgivningen drabbas

De som finns i omgivningen har en mycket svår situation och riskerar i allra högsta grad även att påverkas av den som drabbats:

 • Man försöker hjälpa den drabbade, men ingenting verkar hjälpa, vilket skapar en känsla av misslyckande och hjälplöshet
 • Omgivningen kan dras ned i en liknande depression
 • Omgivningen drar sig undan när man inte orkar höra på den som drabbats, vilket ökar isoleringen

Vården påverkas

Även vården drabbas genom att allt fler söker psykisk vård:

 • Detta skapar längre vård- och behandlingstider.
 • Den förlängda tiden medför att fler lider under onödigt längre tid
 • Den drabbades tillstånd kan hinna förvärras, vilket i sig försvårar och förlänger vårdbehovet.

Vi ser en farlig ond cirkel i detta och Din mentala hälsa är mycket viktig.

Det som är mest intressant är att det finns ingen forskning som specifikt pekar ut orsakerna till att den mentala ohälsan ökar. Vi tror dock att ökade krav på hur man skall se ut, framgång, kroppsutseenden, relationer osv som idag sprids samt påverkar betydligt snabbare via exv sociala medier, är en starkt påverkande faktor.

Vill Du lära Dig mer om hur Du påverkas?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen