Konfliktlösningar

När Ni behöver lösa svåra konflikter!

Konfliktlösning enligt FREE-metoden!

FREE-metoden är baserad på modern beteendevetenskap och psykologi!

Har Ni konflikter som inte verkar gå att lösa?

Konfliktlösning genomförs efter en noggrann analys för att kartlägga grundorsaker och samband. Konflikter uppstår ofta också för att människor bär in egna privata trauman och värderingar i en arbetsgrupp.

Konfliktlösning genomförs med stöd ifrån lednings-gruppen, då det är viktigt att alla deltar samt genomförs genom insatser på både individ- såsom gruppnivå.

Konfliktlösning genomförs ofta med stöd av ett Livsprogram.

Coach & mentorprogram

Konfliktlösning genomförs ofta med grupp- och enskild coaching.

Enskild coaching genomförs vanligtvis under 5 tillfällen á 60 minuter under ca 3 månader. Coaching börjar med vart Du är idag samt vad Du har för mål. Vi arbetar sedan med att lösa det som hindrar Dig!

Mentorprogram sker löpande, kontakta oss för mer information och personligt upplägg!

Livscoaching | Hitta Din coach
Livssupport FREE metoden

"Bli fri från både Dina och andras livsmönster med hjälp av FREE!"

Claes-Göran Hammar, PhD

Coach & grundare av FREE-metoden

Video om konflikter

Här en exempelvideo på hur konflikter kan bemötas.

Vi använder en kombination av enkla verktyg, samtal och ett coachande förhållningssätt för att möta varje individ och grupp där dom är och navigera mot gemensamma mål. Fler verktyg i sociala kanaler:

Vill Du veta mer?

Vill Du veta mer eller beställa konfliktlösning?

Hitta en Livsnyckel utan kostnad!

Vill du veta mer vad som händer?

Följ oss i sociala kanaler!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! KONTAKTA OSS!