Gör Din Livsanalys!

Livshjulet

En Livsanalys utgår från Livshjulet!

Inom coaching är det vanligt att man använder livshjulet som en metod att kartlägga 8 livsområden. Livshjulet visar tydligt hur balanserat en persons liv är.
 
Liknelsen är att om en person har ett eller flera områden som har lägre alt högre ”poäng” innebär det att när hjulet snurrar, så blir livet rätt skumpigt! Syftet med en Livsanalys är alltså att ta reda på vika livsområden som behöver utvecklas samt prioriteras.

Din uppgift!

Fyll i frågeformuläret nedan om hur Ditt liv ser ut och hur Du vill att det skall se ut. Dina inskickade uppgifter sammanfattas i en Livsanalysrapport som skickas till Dig när den bearbetats och inför Din kostnadsfria coaching.
 
Lycka till!
 
/Team Livssupport

Livsanalys

På en skala 0 - 10, hur bra är Din hälsa? (0=Botten & 10=Toppen)
På en skala 0 - 10, hur bra är Din ekonomi?
På en skala 0 - 10, hur bra är Din karriär?
På en skala 0 - 10, hur bra känns Din familjesituation?
På en skala 0 - 10, hur bra känns Ditt kärleksliv?
På en skala 0 - 10, hur bra känns Ditt sociala umgänge? (Vänner etc)
På en skala 0 - 10, hur bra känns Dina fritidsaktiviteter
På en skala 0 - 10, hur Du utvecklas som person (exv kurser, coaching)

Förändra Ditt liv Nu!

/Team Livssupport.se

Livsanalys
Rulla till toppen