Bakgrund Livssupport

Människan i fokus!

Människor är grunden i vårt samhälle och en välmående människa, bidrar på olika positiva sätt till andra människor, arbetsplatsen, miljön och samhället.

Samtidigt läser vi rapporter om att:

  • Psykisk ohälsa är 43% av orsaken till sjukskrivning
  • 12% av Sveriges vuxna åt antidepressiv medicin förra året
  • 86% av alla sjukdomsfall är relaterade till livsstilssjukdomar
  • Psykisk ohälsa beräknas kosta samhällen och världsekonomin 145 000 miljarder kronor

En människa i obalans och med löpande svåra konflikter och utmaningar, påverkar också andra och sig själv negativt, vilket ofta leder till fler konflikter, oro och på längre sikt ohälsa.

Människors fysiska och psykiska välmående är således avgörande för både eget och andras liv.

Vårt mål - Hjälp till självhjälp!

För att få ordning på vårt samhälle, krävs det först att vi får ordning på människorna i samhället! Livssupport arbetar därför för ett tryggare och välmående samhälle som skapas av trygga och välmående människor.

Livssupport hjälper människor att förstå och hjälpa sig själva genom att erbjuda program, verktyg och support som gör att människor kan hantera, förändra och bryta igenom mönster och svåra livssituationer. Detta istället för att må dåligt och projicera sitt mående på omgivningen eller orsaka sjukdom, skador och kriminalitet.

Livssupport baserar sin verksamhet på traditionella vetenskapliga metoder med kurser, övningar och coaching.

”Vänd ditt ansikte mot solen och du kommer inte se någon skugga!”

/Hellen Keller

Hitta en Livsnyckel utan kostnad!

Vill du veta mer vad som händer?

Följ oss i sociala kanaler!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! KONTAKTA OSS!